Օրօրոցս Եւ Կենդանիներս

Օրօրոցս  Եւ Կենդանիներս

Շնիկս գրկեցի,Օրօրօցս եւ Կենդանիներս
Օրօրոցս նստանք.
Հավ, հավ վեր
Հավ, հավ վար:
Փիսիկս նախանձէն
Կախուեցաւ չուանէն:
  Շնիկս ձգեցի,
  Փիսիկս գրկեցի
  Օրօրոցս նստանք.
  Մլաւ, մլաւ վեր
  Մլաւ, մլաւ վար:
  Հաւս նախանձէն
  Պոռչտալ սկսաւ:
Փիսիկս ձգեցի,
Հաւս գրկեցի
Օրօրոցս նստանք.
Կըտ, կըտ վեր
Կըտ,կըտ վար:
Բադիկս նախանձէն
Ձայնել սկսաւ:
  Հաւս ձգեցի,
  Բադս գրկեցի
  Օրօրոցս նստանք.
  Վագ, վագ վեր
  Վագ, վագ վար:
  Բադս ձգեցի
  Օրօրոցս նստայ
  Ու անոնց ձայները
  Կեղծել սկսայ.
  Հավ, հավ, հավ,
  Մլաւ, մլաւ, մլաւ,
  Կըտ, կըտակ, կըտակ,
  Վագ, վագ, վագ:

ՍԻՐԷ՛

Յոյսերդ քեզ լքած են թէ՝
Ա՛ռ հունտերը ցանէ՛, ցանէ՛,
Կեանքիդ տեւող քաղէ՛ քաղէ՛
Որպէս սիրես, ատես, տանջէ՛,
Բա՛ց աչերդ թատրոն կեանքին
Բիւրեղ բիբէդ ծիծաղ լոյսեր թո՛ղ ժայթքին:

       Երփներանգ հունտերը ծլած,
       Արմատ, ցօղուն, տերեւ տուած.
       Պիտի ըմպես օր մը ծարաւ,
       Սէրը երակներէդ շրջած
       Հոգւոյդ խորէն սիրահար
      Ու ծայրայեղ գինովցած…:
199666kgzctqc4sr.gif

Ձօն «Սարոյեան»ի

 

« Մօբասանի  Զանգակը »

Ղօղանջեցիր

Մտքիդ  մէջ…:

         Մեր թախիծը շաղուեցիր,

          Ու  թաղեցիր

          Հոգւոյդ մէջ…:

Կերտեցի՛ր, յօրինեցի՛ր,

Առատօրէն ձօնեցիր.

Ժպտեցար, ժպտեցուցիր

Ցաւերը  թեթեւցուցիր…:

          Ու  օր մը, երբ  ոտքն սահեց

          Սեւ  ամպերէն  վար  ցատկեց

           Հրեշտակ  մը,  քեզ  շալկեց.

           Կրելը  շատ  դիւրին  կարծեց…:

Գիտե՞ս մենք զայն խաբեցինք.

Հոգւոյդ  խորքէն  խլեցինք

Սերմերդ  երջանկութեան,

Մեր  սրտին  մէջ  խորշ  բացինք

Ու  «ՔԵԶ»  շտապ  պահեցինք:

            Աղբիւրն  ես  անմահութեան

             Յաւերժ  ապրէ՛ ՍԱՐՈՅԵԱՆ:0012.jpg

 

Փոքրիկ Խոհարարը -1-

2000132.jpg

 Hoharar 1 Փոքրիկ Խոհարարը -1-

Փոքրիկ  Խոհարարը -1-

Չսթլիկ  եմ պզտլիկ  եմ

Կարդալ,  գրել  լաւ  գիտեմ.

Հաշուել, երգել  ու  խաղալ

Լաւ  գիտեմ  ես,  լաւ  գիտեմ:

Ունիմ  գոգնոց  ու  գլխարկ

Մաքուր  ձեռնոցներ  ճերմակ

Ահա՛  դուք  ալ  կը  տեսնէք,

 Խոհարար  եմ  խոհարար:

 Օճախ,  շերեփ,  սան  ու  ջուր,

Կ’եփեմ  շատ  համով  ապուր.

Եթէ  քիչ  մըն  ալ  մեծնամ

Կ’եփեմ  թօփիկն  ու  տոլման:  

          «Զէրտէ՜,  զէրտէ՜» կը  պոռան  հանդիսականները:

  

Օ՜Ն  հասակէս  մեծ  գործ  մը  չէ

«Զէրտէ»  եփելը  դիւրին  է,

«Զաֆրան» ին  դրամը  տուէ՜ք

Կ’եփեմ  զէրտէն  անհոգ  եղե՛ք:

 

h2

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Բարեկենդան   

 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Լոռի, Մարի ու Արի

Դիմակներ անցուցին գաղտնի.

Լոռին կարծեց  Մարին է

Արին կարծեց Լոռին է: 

Գլուխնին կար աւելներ  

 Ճանճը բերնէդ է մտեր.

Ականջներէդ կախ նարինջ

 Քիթդ նման է պատիճ:

Աղը՝ շաքարի նման

Շաքարը դի՛ր աղի աման.

Կը թթուի լեզուդ աղէ

Եթէ կրնաս թէյ խմէ: 

Բարեկենդան է եկեր

Սուրբ Զատիկը աւետեր: