Երազահան

Երազներու Մեկնաբանութիւններ

Երազահան

գառնուկ , դեղ գնել , դրօշակ պարզել , գնումներ ընել , գաւաթ կոտրել , դաբարան , դաշտի մէջ պտըտիլ , դիմակ շինել , եղունգ  կտրել , եղնիկ որսալ  դիտակ , դիմակ […]