Ժամանց -1-

Խաղեր -1-

janj2.JPG      nerge1.JPG      zukavore.JPG     janji.JPG
Որսա՛ Ճանճերը                   Գունաւորէ՛                       Զուգաւորէ՛               Որսա՛ Ճանճերը

 

havgit1.JPG                     hav.JPG                solo.JPG
Բարձրացո՛ւր Հաւկիթը              Որսա՛ Հաւկիթները              Անզոյգ Հարցադրում (Սոլօ Թէսթ)

 

jadrag1.JPG               chors2.JPG                   kunavore
 Ճատրակ                                      Չորսնոց                                          Գունաւորէ՛