Շա՞տ Կը Սիրես

aa043654.jpg 

     

Շա՞տ Կը  Սիրես

        Ծոցուոր կին մը, կը պտտէր  հանրային  պարտէզին մէջ. փոքրիկ տղայ մը մօտեցաւ իրեն  ու  հարցուց  հետաքրքիր. 

    Ինչո՞ւ   այսքան  ուռած  է  քու  փորդ:

   -Հոն  է  իմ  զաւակս,  մայր  պիտի  ըլլամ: 

  – Շա՞տ  կը սիրես  քու  զաւակդ:  

 – Այո, բայց  ինչո՞ւ…: 

   -Քանի որ շատ կը սիրես,  ինչո՞ւ  չես  արտօներ  որպէսզի  մեզի  հետ  խաղայ…: 

Բծախնդիր Սոպիկ

25.jpg11.jpg   Բծախնդիր  Սոպիկ 

   Սոպիկ  եւ  Պոսիկ ծովեզերքը կը պտտէին. մրտիմ մը թռաւ իրենց գլխուն վերեւ  եւ աղտոտեց  Սոպիկին վերարկուն: Սոպիկ, որ շատ բծախնդիր տղայ մըն էր. շփոթած՝ Պոսիկին դառնալով ըսաւ.

 – Խնդրե՛մ, գնա՛ ճէմիշի թուղթ մը գնէ՛:

  -Սիրելի  Սոպիկ, ի՞նչ  գործի  պիտի ծառայէ  այդ  թուղթը, քանի  որ  մրտիմը  շատո՜նց  թռաւ ու  հեռացաւ  հոսկէ..:

wc-3.jpg

ԹԱՐՄՈՒԹԻՒՆ

azkbme7carodvihcakoj9locaicvriycafqp0h8caqqpt1tca22m8idca02fm54caq3fj8jcau019qucadlg8enca95pa7mcad979ljcaq7l40jcaadl11ocayxqpa7cajn05yecaf3l2yfcaj234rfcadj330h.jpg

Թարմութիւն (1) 

      Գաւազանին կռթնած ծեր յաճախորդ մը, ձուկերուն վրայ աչք մը նետելէ յետոյ, կը հարցնէ ձկնավաճառին: 

_ Ձուկերը թա՞րմ  են արդեօք:

 _ Չե՞ս տեսներ կի՛ն.  անոնք ջուրին մէջ կը լողան. այսինքն  թէ՛ ողջ են  թէ՛ ալ թարմ:

_ Մի՛ զայրանար  մանչս, չե՞ս տեսներ զիս. ես ա՛լ  ողջ  եմ  սակայն  թարմ  չեմ: 

adwb725ca6e16g4carnrr6ica7e3oizcaf4h2g5caka8tpdcacp8gumca1wn5akcaiuo0cecae5n2scca9lfz6lcajuyyp3carc9jyucagwmi8qcanp3047cauxxqj0caerkqnycawy2407cak8e32wca8jxgr2.jpg  Թարմութիւն (2 ) 

        Ո՛չ  շատ ուշ. ասկէ  քսան քսան հինգ տարի առաջ, ձկնավաճառները  թաղերու մէջ կը շրջէին  ու  բարձրաձայն կը գովէին  իրենց  վաճառած  ձուկերը:

        Շէնքի մը, ամենաբարձր յարկը բնակող կինը կը  ձայնէ  ձկնավաճառին.

     _ Մանչս, ձուկերդ թա՞րմ  են.  այսինքն՝ աչքերը փայլու՞ն  են, խռիկները  կարմի՞ր  են, պոչերը դէպի  վեր  դարձա՞ծ  են, կզակնին լաւ  մը  գո՞ց   է…:

      _Մայրի՜կ,  դուն աղջիկ ունի՞ս. -կը ձայնէ ձկնավաճառը – :     

      _Այո՛, ունիմ:     

     _ Ամուսնացա՞ծ  է:    

     _ Ո՛չ,  ինչու՞  հարցուցիր:    

     _ Դուն  փեսա՞յ   կը  բնտռե՞ս   աղջկանդ  համար,  թէ՛  ձո՞ւկ  պիտի  գնես  ուտելու  համար…:

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

բարեկենդան paregentan                                          ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ  ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

               Մանկութիւնս գիշերօթիկ վարժարանի մը մէջ անցաւ:  Ունեցայ անուշ յիշատակներ:Մանաւանդ Բարեկենդանի հանդէսներուն եռուզեռ մը կ’ունենայինք:  Այլանդակ ու այլազան տարազներ կը հագնէինք, զուարճալի խաղեր կը բեմադրէինք:Ամէնէն հաճելին ալ անվնաս կատակներն էին:

         Անգամ մը մեր հսկիչին օգնութեամբ, երփներանգ գոյներով գիւղական տարազներ հագուեցանք.  Թմբուկ մը եւ տուտուկ մը ճարեցինք.աղջիկները մանչերու՝ մանչերն ալ աղջիկներու  տարազներ հագուեցան եւ Բարեկենդանի յատուկ երգ մը բեմադրեցինք:         Հանդիսականներն ու մեր ուսուցիչները շատ զուարճացան.քահ քահներ նետելով կուշտ  ու  կուռ  խնդացին:Հաւատացէք, մինչեւ այսօր դեռ կը  թռվռան այդ ձայները մեր ականջներէն ներս:

         Անշունշտ դուք ալ Բարեկենդանին՝ ձեր կարելիութիւններով կը զուարճանաք բայց, այս երգն ու խաղն ալ կ’ուզեմ նուիրել ձեզի: Վստահ եմ թէ՛  դուք ալ բեմադրելով  ուրախ պահեր պիտի ապրիք:2000_200344.jpg

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Բարեկենդան   

 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Լոռի, Մարի ու Արի

Դիմակներ անցուցին գաղտնի.

Լոռին կարծեց  Մարին է

Արին կարծեց Լոռին է: 

Գլուխնին կար աւելներ  

 Ճանճը բերնէդ է մտեր.

Ականջներէդ կախ նարինջ

 Քիթդ նման է պատիճ:

Աղը՝ շաքարի նման

Շաքարը դի՛ր աղի աման.

Կը թթուի լեզուդ աղէ

Եթէ կրնաս թէյ խմէ: 

Բարեկենդան է եկեր

Սուրբ Զատիկը աւետեր: