\

Դլփիններու Վերամուտը

           00000019                                                                                                         

 

ԴԼՓԻՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՄՈՒՏԸ

Ձագուկ դլփինները մեծցան: Վերամուտի կը պատրաստուէին:

Թոլզօ- Մայրիկ ես գլխարկ մը կ’ուզեմ:

Մոլզօ- Ես ալ պայուսակ մը:

Քոմոլզօ- Սակառը աւելի կարեւոր է:

Մայրիկ- Ինչո՞ւ կ’աճապարէք, վերամուտին դեռ երկու շաբաթ կայ:

Քոմոլզօ- Սակառը գլխարկէն եւ պայուսակէն աւելի կարեւոր է: Մեծ ձուկերը մեր ուտելիքները կը լափեն դպրոցի ճամբուն վրայ:

Մայրիկ- Հայրիկը ամէն ինչ պիտի ապահովէ:

Թոլզօ- Հայրս գլխուս չափը գիտէ՞…:

Մոլզօ- Հապա՞ իմ գլխուս չափը…:

Քոմոլզօ- Ես սակառս վիզէս պիտի կախեմ, կոթը երկար պէտք է ըլլայ:

Մոլզօ- Իմ պայուսակս ըլլայ կարմիր:

Թոլզօ- Իմ գլխարկս ալ կլորակ թող ըլլայ:

Հայրիկը ձագուկ դլփիններուն ուզածները բերաւ: Անոնք շատ ուրախացան: Վերամուտին ուրախ զուարթ դպրոց գացին: