\

Երազահան

yerazahan 05գառնուկ , դեղ գնել , դրօշակ պարզել , գնումներ ընել , գաւաթ կոտրել , դաբարան , դաշտի մէջ պտըտիլ , դիմակ շինել , եղունգ  կտրել , եղնիկ որսալ

 yerazahan 04դիտակ , դիմակ , դուռ , դոյլ , դդում , դեղ , դաշնակ , դգալ , դրացի , դպրոց

 yerazahan 03աթոռ , աղբիւր , ակնոց , աղաւնի ,ամպ , անկողին , առիւծ , ակռայ , արիւն ,արդուկ

 

 yerazahan02աւել ,լալ ,լուացուիլ ,ձի հեծնել ,երգել ,դրամ համրել , ժամացոյց կոտրել , լեռ  մագլցիլ , ծեծկուիլ , ձուն  տեղալ

 yerazahan01գուլպայ , գնդակ , գոգնոց , գրասենեակ , գող , գետ , գաւաթ , գամ , գրադարան