\

«Խոհեմ Մօքինթօ»ն

00000010 00000011

ԽՈՀԵՄ «ՄՕՔԻՆԹՕ»Ն

          Վերամուտը կը մօտենար, մտահոգ էին հարաւային բեւեռին մօտ ապրող թանձրահաւերը որովհետեւ երկրագունդը հետզհետէ շատ կը տաքնար: Յաճախ կը հալէր սառոյցէ դպրոցին շէնքը:Մայր թանձրահաւը՝ Մօքինթօ որ տասնեակ ձագեր ունէր, երկար ատեն խորհեցաւ ու տանջուեցաւ: Ի վերջոյ որոշեց ժողով մը գումարել էգ թանձրահաւերու հետ: Այս հրաւէրը սիրով ընդունեցին էգերը եւ սկսան յայտնել իրենց գաղափարները: Երբ գաղափարի փոխանակումները վերջացան Մօքինթօ բարձրաձայն յայտնեց տրուած վերջին որոշումը, որ ծափերով ընդունուեցաւ:

-Այս օրուընէ սկսեալ, արու թանձրահաւերը եթէ կ’ուզեն ընտանիք մը կազմել, էգերուն պիտի նուիրեն խճաքարեր: Ամէնէն շատ խճաքար բերող արուն, պիտի միանայ իր սիրած էգին եւ պիտի կազմէ ընտանիք մը:

Երբ արուները այս որոշումը լսեցին շատ  զարմացան, որովհետեւ բեւեռներու մէջ խճաքար գտնելը գրեթէ անկարելի էր:

-Որքա՜ն տարօրինակ որոշում է այս: Մենք ո՞ւրկէ  պիտի գտնենք եւ դուք ի՞նչ պիտի ընէք խճաքարերը…:

-Մեր ձագերուն համար դպրոց մը պիտի շինենք, սիրելիներ, ըսաւ Մօքինթօ:

Արու թանձրահաւերը չորս կողմ ցրուեցան ու աչքերէ հեռացան: Կրեցին հազարումէկ դժուարութիւններ…:

Ամիս մը վերջ վերադարձան խճաքարերով եւ նուիրեցին էգերուն:

-Ձեր գործը դեռ չէ լրացած, պիտի ծեփէք զանոնք, ըսին էգերը:

Ձեռք ձեռքի տուին եւ ամուր հիմեր դրին, պատեր հիւսեցին եւ կազմեցին դասարաններ: Հիմա բոլորն ալ ուրախ էին, ունեցան շատ մը ձագեր, որոնք քանի մը տարի վերջ դպրոց պիտի երթային հանգիստ սրտով: