\

Ծաղիկներու Աշխարհէն

tzaxigneru ashxaren01 tzaxigneru ashxaren02

ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՒ   ԱՇԽԱՐՀԷՆ

                  Ընկերոջս քեռայրըտ ծաղկեմշակութեամբ կը զբաղի: Ամէն  անգամ, որ ընկերուհիիս հետ տեսակցինք,զիս կը ստիպէ որպէսզի քեռայրին պարտէզը երթանք: Ան շատ լաւ գիտէ իմ սէրս  ու  հետաքրքրութիւնս  ծաղիկներուն  նկատմամբ:                 Անցեալ  օր աշխատութիւններս  մէկդի  թողուցի  ու  հեռախօսով  զինքը  փնտռեցի. Ըսելու համար թէ՝ քեռայրին  պարտէզը  այցելել կը  փափաքէի: Բարեբախտաբար  ինք  ալ  յարմարութիւն  ունէր…: Հապճեպով  պատրաստուեցանք  ու  զիրար  գտանք նաւամատոյցին մօտ: Երկուքս  ալ անհամբեր  էինք. ծովային  հանրաշարժով  ճամբորդեցինք  եւ  կանուխէն  հասանք  քեռայրին  պարտէզը: Ընկերուհիս  ինծի  ծանօթացուց՝  քեռայրը  որուն  անունը «Լամպօ»  էր:             Պարոն  Լամպոն  սիրով  բոլոր  ծաղիկներուն  մասին  տեղեկութիւններ  տուաւ: Զմայլեցայ  իր  տքնաջան   աշխատութեան վրայ. վստահ  եղէ’ք,  որ  դիւրին  գործ  մը  չէր  իր  ըրածը…: Աւելի  վերջ  մեզ  առաջնորդեց  իր գրասենեակը. Հոն  դեռ  կը խօսակցէինք՝ ծաղիկներուն  մասին, պատէն  կախուած   ցանկ  մը նշմարեցի  եւ հետաքրքրութիւնս  յայտնեցի  իրեն: «Այդ  ցանկը  ծաղիկներուն  խորհրդանշաններն  են» ըսաւ: Վայրկեանական  ծոցատետրս  հանեցի  ու  գրի  առի կարգ  մը  ծաղիկներուն  խորհրդանշանները. Անոնք  օր մը անպայման  ինծի  պէտք  պիտի  ըլլային…: Շնորհակալ  եղայ  Պրն. Լամպոյին:

             Կ’ուզեմ  ձեզի  ալ  հաղորդել անոնք. Դուք  ալ  ծաղիկներու  տեսակներէն  օգտուելով  ձեր  զգացումները  կրնաք  յայտնել  ուրիշներուն: