\

Կը Պատմեմ Հայերէն- Իմ Պզտիկ Գիրքս

Ի՞նչպէս կազմել պզտիկ գիրքը
1-Տպել պատկերազարդ  էջը:
2-Ծալլել եւ կտրել հետեւեալ ձեւով:

Կազմել գիրքը հետեւեալ ձեւով