\

Պզտիկ Սեւանը

     bzdig sevanı Պզտիկ Սեւանը    

 

Պզտիկ  Սեւանը

        Սեւան ընտանիքին ամէնէն պզտիկն էր: Մեծ մայրիկը, մեծ հայրիկը, մայրն ու հայրը զինքը կը կոչէին  «Պզտիկ Սեւան » :  Ան կը բարկանար ու կ’ըսէր. « Ես  պզտիկ  չեմ » :

        Մեծ հայրը ամէն օր Սեւանին պատմութիւններ կը կարդար: Օր մը երբ  պատմութիւն մը կը կարդար, ստիպուեցաւ խոշորացոյց  գործածել բառ մը լաւ տեսնելու համար:

_ Մեծ հայրիկ այդ ի՞նչ է, ըսաւ Սեւան:

_ Ասիկա պզտիկ բաները մեծ ցոյց տուող ապակի մըն է. աչքիդ մօտեցո՛ւր. կը տեսնե՞ս. որքա՜ն  կը մեծցնէ:

       Սեւան խոշորացոյցը առաւ եւ սկսաւ շուրջը գտնուող ամէն բան դիտել: Իսկապէս ամէն ինչ մեծ կը տեսնուէր: Վազեց գնաց պարտէզ, սկսաւ խոշորացոյցով հողը քննել. ի՞նչ  տեսնէ…  պզտիկ մրջիւնները հսկայ մրջիւններ եղած էին:

Սեւան շատ շուարեցաւ. մրջիւններէն մէկը ձեռքին մէջ առաւ եւ տուն մտաւ:

_Տեսէ՛ք  ասիկա պզտիկ է. ես մեծ եմ: Ինձմէ աւելի պզտիկներ ալ կան այս աշխարհի մէջ: Ասկէ վերջ ինծի  « պզտիկ »  մի՛ ըսէք: Այս մրջիւնին  « պզտիկ մրջիւն »  կրնաք ըսել:

Սեւան  շնորհակալ եղաւ մրջիւնին  ու  տարաւ  դրաւ  առած  տեղը:

Այդ օրէն ետք այլեւս  «Պզտիկ  Սեւան»  չըսին  իրեն…: