\

Վերյիշում

aj0343681.JPG  aj0324614.JPG  aj21443439.JPG

 Քրիստոնեայ – Քրիստոսի  աշակերտ

 Քրիստոս – ա) Օծուած . բ)Ոսկի

 Յիսուս Քրիստոս- Աստուծոյ  Որդին

Դաւիթ – Սիրելի, սիրեցեալ

Մեսիա – Օծեալ ,Քրիստոս , Փրկիչ

Միածին – Հայր Աստուծմէ  Ծնած ( Յիսուս  Քրիստոս)

Մարիամ – Լուսաւորեալ. բ) պարկեշտ  համեստ  կին.  գ) աղախին  ( ծառայ )

Ալէլուիա – Օրհնեցէ՜ք   տէրը

Օ՜րթի – Ոտքի  ելէ՛ք

Պռօսխումէ – Ուշադրութիւն  ընե՛նք

aj20359136.JPGԾաղկազարդ – Քրիստոսի   Երուսաղէմ  հանդիսական մուտքը:Հաւատացեալները   իրենց   հագուստները ճամբուն վրայ կը փռէին, ձիթենիի  եւ  արմաւենիի ոստեր բռնածտ ուրախութեամբ  կ’աղաղակէին.  

«Ովսաննա՛, Դաւիթի որդին, օրհնեալ ըլլայ  ան  որ Աստուծոյ  անունով  կու  գայ»:

Ովսաննա՛ – Գովեցէ՛ք  տէրը

Ցիթենի – Ցիթապտուղի ծառ

Արմաւենի – Հսկայ տերեւներով պտղատու ծառ մը (հուրմայ )

aj16957934.JPGaj20560646.JPG

aj20560623.JPGaj20558863.JPG20560460.JPG

ԱՒԱԳ  ՕՐԵՐ – Ծաղկազարդին  յաջորդող  Երկուշաբթիէն  մինչեւ  Ս. Զատիկ  տեւող  շրջանը, կը կոչուի  «Աւագ  կամ  Մեծ  Շաբաթ»:  

Որովհետեւ, այդ օրերուն  Եկեղեցին  կը յիշատակէ, Յիսուսի  երկրաւոր կեանքին վերջին  ընթրիքը, մատնութիւնը, չարչարանքը, խաչելութիւնն  ու  թաղումը: 

Ղենջակ – ա) Մէջքին  փաթթուող  լաթ. բ) տեսակ մը Եկեղեցական գոգնոց.  գ) Անձեռոց, սրբիչ

Ոտնլուայ – Յիսուս, վերջին ընթրիքէն առաջ ՝  խոնարհութեան օրինակ մը տալու համար, ղենջակ մը կապեց  մէջքին  եւ սկսաւ իր աշակերտներուն  ոտքը  լուալ եւ ղենջակով  սրբել: Յետոյ ըսաւ.

  -Գիտէ՞ք  ի՞նչ  ըրի  ձեզի. դուք զիս  Վարդապետ  եւ  Տէր  կը կոչէք. այնպէս  ալ եմ: Ուրեմն  ես  ձեզի  օրինակ տուի, դուք ալ նոյնը  ըրէ՛ք:

aj15468828.JPG                21374143.JPG                  aj15503380.JPG

Յարութիւն առնել – Մեռեալի մը վերստին կենդանանալը  (Յիսուս  Յարութիւն առաւ )

Զատիկ – Քրիստոնեաներուն  Մեծ  Տօնը. Ի  յիշատակտ Յիսուսի  Յարութեան 

Համբարձում – Զատիկէն  40  օր ետքտ  Ձիթենեաց   Լերան  վրայ, Յիսուս  մարմնով  երկինք  բարձրացաւ , առաքեալներուն  աչքին  առջեւ: 

Այդ  լեռը  յետագային  կոչուեցաւ՝   « Համբարձման  Լեռ » : Յիսուսի երկինք բարձրանալուն  եւ  իր Հօրը  աջ կողմը  նստելուն  յիշատակի  օրն  է  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԸ: