\

Կենդանիներու Տարիքը

gentanineru daikı

        Ջրհեղեղի ընթացքին, երբ Նոյ Նահապետ,ամէն տեսակի անասունները  հաւաքեց  իր տապանին մէջ, ապահովաբար անտեղեակ էր թէ ո՞րքան երկար կ’ապրէին անոնք:

                 Ժամանակակից  նշանաւոր կենդանաբաններ, երկար տարիներ ուսումնասիրեցին վայրի ու ընտանի բոլոր անասուններուն ապրելու ժամանակամիջոցը:

                  Ասոնցմէ օրինակներ կը տեսնէք վարի  ցանկին մէջ: 

 Կենդանի                                    Ապրելու   

                                                      Ժամանակամիջոց

 ØԿարապ                                                      300 տարի

ØՓիղ                                                              200 տարի
ØԲազէ(շահին)                                           160 տարի

ØՍագ                                                             100 տարի

ØԿով-էշ                                                          40 տարի

ØԹութակ-ուղտ                                      40-50 տարի

ØԱռիւծ-կկու                                            32-35 տարի

ØԿատու-ոչխար                                    1015 տարի

ØԷգ մեղու-խխունջ                                   4-5  տարի

ØՓասիան-հնդկահաւ                          10-20  տարի

ØՕրիորդիկ կամ միօրեայ ճանճ             1 օր

ØՍոխակ-աղաւնի                                10-12  տարի 

Այս ցանկը կրնաք երկարել ձեր պրպտումներով: