\

Մարտ

mard Մարտ

        Մարտը, հին Հռովմէական օրացոյցին համաձայն կը նկատուէր  տարւոյն առաջին ամիսը:

Մարտ բառը, առնուած է Հռովմէական դիցաբանութեան (mitoloji) Մարթիուս չաստուածէն:

      Մարթիուս, Ժիւփիթէրի եւ Ժունոյի զաւակն էր: Ան հայրն էր նաեւ       Ռոմուսի եւ Ռոմուլուսի որոնք հիմնեցին Հռոմը:

       Հռովմէացիները Մարտը կը կոչէին «Զօրութեան չաստուած»: Կրէկորիէն (Գրիգորեան) օրացոյցին մէջ Մարտը ընդունուեցաւ իբրեւ տարւոյն երրորդ ամիսը:

      Այսօր ամբողջ աշխարհ կը գործածէ Կրէկորիէն օրացոյցը:

      Մարտ ամիսը կ’ունենայ շատ փոփոխական օդ: Յաճախ տեղատարափ անձրեւ կը տեղայ, փոթորիկ կ’ելլէ, երկինքը գորշ գոյն ամպերով կը ծածկուի, կայծակներ կը փայլատակեն եւ կը լսուին որոտումներ:

        Մարտին ծառերը կը պատուաստուին: Այգեպանները որթատունկերը կը յօտեն (budamak) այգիներու մէջ: Կը ծաղկին պտղատու  ծառերը:

       Քսանըմէկ Մարտը գարնանամուտ է. բայց  չըլլայ որ խաբուինք փայլուն արեւէն եւ թեթեւ հագուինք, օդը դեռ խիստ  ցուրտ է. հազ հարբուխ կ’ըլլանք: