\

Օրօրոցս Եւ Կենդանիներս

Օրօրօցս եւ Կենդանիներս

Օրօրոցս  Եւ Կենդանիներս


Շնիկս գրկեցի,
Օրօրոցս նստանք.
Հավ, հավ վեր
Հավ, հավ վար:
Փիսիկս նախանձէն
Կախուեցաւ չուանէն:
  Շնիկս ձգեցի,
  Փիսիկս գրկեցի
  Օրօրոցս նստանք.
  Մլաւ, մլաւ վեր
  Մլաւ, մլաւ վար:
  Հաւս նախանձէն
  Պոռչտալ սկսաւ:
Փիսիկս ձգեցի,
Հաւս գրկեցի
Օրօրոցս նստանք.
Կըտ, կըտ վեր
Կըտ,կըտ վար:
Բադիկս նախանձէն
Ձայնել սկսաւ:
  Հաւս ձգեցի,
  Բադս գրկեցի
  Օրօրոցս նստանք.
  Վագ, վագ վեր
  Վագ, վագ վար:
  Բադս ձգեցի
  Օրօրոցս նստայ
  Ու անոնց ձայները
  Կեղծել սկսայ.
  Հավ, հավ, հավ,
  Մլաւ, մլաւ, մլաւ,
  Կըտ, կըտակ, կըտակ,
  Վագ, վագ, վագ: