\

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Բարեկենդան   

 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

Լոռի, Մարի ու Արի

Դիմակներ անցուցին գաղտնի.

Լոռին կարծեց  Մարին է

Արին կարծեց Լոռին է: 

Գլուխնին կար աւելներ  

 Ճանճը բերնէդ է մտեր.

Ականջներէդ կախ նարինջ

 Քիթդ նման է պատիճ:

Աղը՝ շաքարի նման

Շաքարը դի՛ր աղի աման.

Կը թթուի լեզուդ աղէ

Եթէ կրնաս թէյ խմէ: 

Բարեկենդան է եկեր

Սուրբ Զատիկը աւետեր: