\

Ապրիլեան Ձուկ Poisson d' Avril

abrilyan tsug

             Հին ատեն Ապրիլ 1-ն էր Ֆրանսացիներուն տարեգլուխը: Երբ Շարլ 9երորդ թագաւոր եղաւ, Յունուար 1-ը ընդունեց իբր տարեգլուխ:            

           Թագաւորին այս որոշումը  շատ բարկացուց ժողովուրդը եւ զինքը ծաղրելու համար ամէն տարի Ապրիլ 1-ին սկսան կատակներով զիրար խաբել եւ զուարճանալ. . . :

              Նկատելով որ Ապրիլ 1-ին արեւը «Ձուկ»ի աստեղատունէն (Zodyak) կ’ելլէր, այս պատճառով    զուարճութիւններն ալ կոչեցին «Ապրիլեան Ձուկ»:

                  Յաջորդող   տարիներունտ Ֆրանսական  այս սովորութիւնը այսինքն զիրար  խաբելով զուարճանալու ձեւը տարածուեցաւ  աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն մէջ:          

                   Չափաւոր կատակներով պէտք է զիրար  խաբել. որպէսզի այդ կատակները չունենան անհամ եւ տխուր հետեւանքներ: