\

ՍԻՐԷ՛

Յոյսերդ քեզ լքած են թէ՝
Ա՛ռ հունտերը ցանէ՛, ցանէ՛,
Կեանքիդ տեւող քաղէ՛ քաղէ՛
Որպէս սիրես, ատես, տանջէ՛,
Բա՛ց աչերդ թատրոն կեանքին
Բիւրեղ բիբէդ ծիծաղ լոյսեր թո՛ղ ժայթքին:

       Երփներանգ հունտերը ծլած,
       Արմատ, ցօղուն, տերեւ տուած.
       Պիտի ըմպես օր մը ծարաւ,
       Սէրը երակներէդ շրջած
       Հոգւոյդ խորէն սիրահար
      Ու ծայրայեղ գինովցած…:
199666kgzctqc4sr.gif