\

Իմաստութեան Կայծոռիկներ

Իմաստուն Խօսկերէն Փունջ Մը...