\

Ձօն «Սարոյեան»ի

 

« Մօբասանի  Զանգակը »

Ղօղանջեցիր

Մտքիդ  մէջ…:

         Մեր թախիծը շաղուեցիր,

          Ու  թաղեցիր

          Հոգւոյդ մէջ…:

Կերտեցի՛ր, յօրինեցի՛ր,

Առատօրէն ձօնեցիր.

Ժպտեցար, ժպտեցուցիր

Ցաւերը  թեթեւցուցիր…:

          Ու  օր մը, երբ  ոտքն սահեց

          Սեւ  ամպերէն  վար  ցատկեց

           Հրեշտակ  մը,  քեզ  շալկեց.

           Կրելը  շատ  դիւրին  կարծեց…:

Գիտե՞ս մենք զայն խաբեցինք.

Հոգւոյդ  խորքէն  խլեցինք

Սերմերդ  երջանկութեան,

Մեր  սրտին  մէջ  խորշ  բացինք

Ու  «ՔԵԶ»  շտապ  պահեցինք:

            Աղբիւրն  ես  անմահութեան

             Յաւերժ  ապրէ՛ ՍԱՐՈՅԵԱՆ:0012.jpg