\

Անքուն Արջեր

257558.jpg 257559.jpg

         Գերմանիոյ  «Մօրպիս  Կենդանաբանական Պարտէզ»ին  մէջ արջերը  ձմրան քունի  չեն կրնար մտնել: Բեւեռային  ջերուցման  պատճառով, ձմեռը քաղջ կ’անցնի: Արջերը յաճախ ջղագրգիռ  կը յօրանջեն: