\

Աւելի Առաջ Կը Զռար

caq567eb.jpg 

Աւելի  Առաջ  Կը  Զռար

   Գիւղացիի մը տարիքը բաւական յառաջացած էր եւ լսողութիւնն ալ տկարացած: Օր մը իր իշուն մասին սապէս խօսեցաւ.

  -Չեմ հասկնար, այս  իշուն  ի՞նչ պատահեցաւ. աւելի առաջ կը զռար, բայց  հիմա  միայն կը բանայ ու կը գոցէ իր բերանը: