\

Քիչ մը Ժպտինք

Ծիծաղ, Շուտասելուկ եւլն...

Քիչ մը Ժպտինք

Փշաթելը Հաներ Են

Փշաթելը  Հաներ  Են            Երկու յիմար, յիմարանոցէն խոյս տալու համար կը համաձայնին:       Մէկը կ’ըսէ միւսին.      – Այս գիշեր, գաղտուք գնա՛ պարտէզ եւ ճշդէ՛ թէ քանի՞կարգ փշաթել  անցուցած են սահմանին :       Յիմարին ընկերը այդ գիշեր կ’երթայ ու կը ճշդէ  թէ , թէլը  երկու կարգ  է եւ  կու  գայ  կը  յայտնէ  իր  ընկերոջ:

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Մեզմէ Կը Կասկածին

Մեզմէ  Կը  Կասկածին    Երկու  անառակ  եղբայրներէն  օձիք  կը թօթուէին, թէ՛ իրենց ծնողքը  եւ  թէ՛  թաղեցիները: Ճարահատ, տղաքը յանձնեցին թաղին քահանային. որպէսզի  քիչ մը խրատէ զիրենք: « Աստուծ   ո՞ւր  է». հարց  կու տայ քահանան:  Երկու  եղբայր  շուտով  կը փախչին  Եկեղեցիէն  եւ  կը պահուըտին  իրենց   տան  ածխանոցին  մէջ: Պզտիկը  հարց կու տայ

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Անկախութեան Տօն

Անկախութեան  Տօն             Ամուսինը  առտու կանուխ կը պատրաստուէր գործի երթալու , կինը ըսաւ.            -Այսօրուայ  իմաստը մաղթեմ, որ չես մոռցած:           – Ո՛չ, ո՛չ  չեմ մոռցած. ըսաւ   ամուսինը  եւ  շուտով  դուրս  ելաւ  տունէն:           Երկու ժամ վերջ, խոշոր կողով մը ծաղիկ ղրկեց  իր տիկնոջ: Կինը զարմանքով  ստացաւ  այս նուէրը: Ցորեկին  սիրուն տուփ  մը անուշեղէն,

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Ինքնագով Գծագրիչներ

Ինքնագով  Գծագրիչներ               Երեք երիտասարդ գծագրիչներ, կը  խօսակցէին. մէկը ըսաւ.           -Ես փայտի կտոր մը ներկեցի, մարմարիոնի գոյներով. այնքա՜ն  իրաւ դարձաւ, որ  երբ ջուրին մէջ նետեցի, ընկղմեցաւ:       – Ես ալ ձմրան  տեսարան  մը  գծեցի, այնքա՜ն   բնական  էր,  որ պաստառին եզերքը  թռչուն մը թառեցաւ  ու  քիչ  յետոյ  սառեցաւ: – Ձեր  պատմածները  ոչինչ են

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Մութին Մէջ Չե՞նք Մնար

Մութին  Մէջ  Չե՞նք   Մնար      Բժիշկը  յիմարատան  սենեակները  կը  շրջէր.  տեսաւ  հիւանդ մը,  որ սրունքը կախած էր արաստաղէն. հարցուց  անոր.       -Ինչո՞ւ  այսպէս ըրիր, մանչս:         Յիմարներէն մէկը ըսաւ.     -Անիկա  իր սրունքը ելեկտրական լամբար կը կարծէ:    -Չըլլա՛ր  այդպէս բան. շո՛ւտ  վար իջեցուցէ՛ք:     Միւս յիմարը  յարեց  շփոթած.   – Բայց, եթէ

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Մուրացկանին Մաղթանքը

Մուրացկանին  Մաղթանքը      Առատաձեռն  մարդ  մը,  մուրացկանին ողորմութիւն տուաւ: Մուրացկանը սկսաւ աղօթել անոր աչքերուն համար:      -Ինչո՞ւ,  միայն  տեսողութեանս  առողջութիւն  կը  մաղթես. հարցուց մարդը:     – Տէ՜ր  իմ, ձեր քիթը այնքան փոքր է, որ ակնոցը պիտի չյենու վրան. իսկ՝ ձեր աչքերը այնքան պզտիկ  են, որ մէջը  ոսպնեակ  նոյնիսկ,  կարելի  չէ  տեղաւորել:

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Աւելի Առաջ Կը Զռար

Աւելի  Առաջ  Կը  Զռար    Գիւղացիի մը տարիքը բաւական յառաջացած էր եւ լսողութիւնն ալ տկարացած: Օր մը իր իշուն մասին սապէս խօսեցաւ.   -Չեմ հասկնար, այս  իշուն  ի՞նչ պատահեցաւ. աւելի առաջ կը զռար, բայց  հիմա  միայն կը բանայ ու կը գոցէ իր բերանը:

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Ո՞ր Անիւը

Ո՞ր  Անիւը     Երեք դասընկեր, գրաւորի  քննութեան չմասնակցելու համար, փողոցը կը տնտնան: Երբ դպրոց կը հասնին, կը խնդրեն ուսուցիչէն  որպէսզի ներէ զիրենք:        Անոնք իբր պատրուակ  կը յայտնեն թէ՝  իրենց նստած ինքնաշարժին անիւը պայթած էր…:     Ուսուցիչը կը ներէ  իր աշակերտները, քանի որ տրամաբանական էր իրենց   ուշանալուն պատճառը:Յետոյ զանոնք կը հրաւիրէ

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Չ'արժեր

Չ’արժեր       Երկու  հաւեր  հաւկթավաճառին  առջեւէն  կ’անցնէին, մէկը  հպարտ կեցուածքով  հարցուց  միւսին.  -Կը տեսնե՞ս  սա  խոշորները, որոնք 20 դրամ կ’արժեն. անոնք ես ածեցի:    -Սա՛  պզտիկները, որոնք  19 դրամ կ’արժեն, անոնք ալ ես ածեցի. պատախանեց միւսը:  -Ինչո՞ւ  քիչ մը խոշոր չես ածեր. հարցուց  հպարտ հաւը:  -Իմ

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Շա՞տ Կը Սիրես

Շա՞տ Կը  Սիրես         Ծոցուոր կին մը, կը պտտէր  հանրային  պարտէզին մէջ. փոքրիկ տղայ մը մօտեցաւ իրեն  ու  հարցուց  հետաքրքիր.    –  Ինչո՞ւ   այսքան  ուռած  է  քու  փորդ:    -Հոն  է  իմ  զաւակս,  մայր  պիտի  ըլլամ:    – Շա՞տ  կը սիրես  քու  զաւակդ:    – Այո, բայց  ինչո՞ւ…:     -Քանի որ շատ կը սիրես,  ինչո՞

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

Բծախնդիր Սոպիկ

Բծախնդիր  Սոպիկ     Սոպիկ  եւ  Պոսիկ ծովեզերքը կը պտտէին. մրտիմ մը թռաւ իրենց գլխուն վերեւ  եւ աղտոտեց  Սոպիկին վերարկուն: Սոպիկ, որ շատ բծախնդիր տղայ մըն էր. շփոթած՝ Պոսիկին դառնալով ըսաւ.  – Խնդրե՛մ, գնա՛ ճէմիշի թուղթ մը գնէ՛:   -Սիրելի  Սոպիկ, ի՞նչ  գործի  պիտի ծառայէ  այդ  թուղթը, քանի  որ  մրտիմը  շատո՜նց

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

ԹԱՐՄՈՒԹԻՒՆ

Թարմութիւն (1)        Գաւազանին կռթնած ծեր յաճախորդ մը, ձուկերուն վրայ աչք մը նետելէ յետոյ, կը հարցնէ ձկնավաճառին:  _ Ձուկերը թա՞րմ  են արդեօք:  _ Չե՞ս տեսներ կի՛ն.  անոնք ջուրին մէջ կը լողան. այսինքն  թէ՛ ողջ են  թէ՛ ալ թարմ: _ Մի՛ զայրանար  մանչս, չե՞ս տեսներ զիս. ես ա՛լ  ողջ  եմ

By Hayarpi

Քիչ մը Ժպտինք

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ  ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ                Մանկութիւնս գիշերօթիկ վարժարանի մը մէջ անցաւ:  Ունեցայ անուշ յիշատակներ:Մանաւանդ Բարեկենդանի հանդէսներուն եռուզեռ մը կ’ունենայինք:  Այլանդակ ու այլազան տարազներ կը հագնէինք, զուարճալի խաղեր կը բեմադրէինք:Ամէնէն հաճելին ալ անվնաս կատակներն էին:          Անգամ մը մեր հսկիչին օգնութեամբ, երփներանգ գոյներով գիւղական տարազներ հագուեցանք.  Թմբուկ մը եւ տուտուկ մը ճարեցինք.

By Hayarpi

Բանաստեղծութիւններ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ Լոռի, Մարի ու Արի Դիմակներ անցուցին գաղտնի. Լոռին կարծեց  Մարին է Արին կարծեց Լոռին է:  Գլուխնին կար աւելներ    Ճանճը բերնէդ է մտեր. Ականջներէդ կախ նարինջ  Քիթդ նման է պատիճ: Աղը՝ շաքարի նման Շաքարը դի՛ր աղի աման. Կը թթուի լեզուդ աղէ Եթէ կրնաս թէյ խմէ:  Բարեկենդան է եկեր Սուրբ

By Hayarpi