\

Երջանկութեան Գաղտնիքը

4950300.gif

Անգարա «Կազի Հմալսարան»ի դասախօս Տքթ. Էրտալ Ըշըքի համաձայն. երջանկութեան գաղտնիքը երաժշտութեան ճամբէն կանցնի: Ձայները  ուղեղին ձախ կողմի  բջիջները շարժման կանցնեն. ինչ  որ  պատճառ կ’ըլլայ երջանկութեան  հորմոններ արտադրելու: Այս հորմոնները  արեան  միջոցաւ  կը փոխադրուին  ամբողջ  մարմին: