\

Հասի՛ր «Պաօ Վիշու»

axyas012.jpg   

               Չնաստանի «Ֆուշուն»  անուն ծովային ընդունարանին մէջ երկու դլփիններ իրենց սահմանը շրջապատող կերպնկալ (բլասթիկ)  կտորները  կլլեցին:

                            Անասնաբուժներ  գործողութեամբ հանել ուզեցին, բայց չյաջողեցան: Որովհետեւ  դլբիններուն ստամոքսը կը կծկուէր եւ թոյլ չէր տար գործիքներուն աշխատութեան:     Բժիշկները օգնութիւն խնդրեցին աշխարհի ամենաբարձր հասակին տէրը (2.36 Մ)  եղող «Պաօ Վիշու»էն:

      Պաօ  Վիշուին թեւերն ալ ունէր 1.06 Մ   երկարութիւն:

       Դլբիններուն բերանները բացին, վերի եւ վարի կզակները լաթերով լաւ մը կապեցին եւ  Պաօ ն իր ձեռքը երկարեց  անոնց ստամոքսին մէջ. յետոյ  կրցաւ  հանել  բլասթիկի  կտորները:         Դլբինները  երբ  հանգստացան  ջուրէն վեր ցատկելով  իրենց   երախտիքը  յայտնեցին  «Պաօ»ին:        

                                         axyas01.jpg