\

Մեզմէ Կը Կասկածին

ca05mfg9.jpg                 cawle5a5.jpg

Մեզմէ  Կը  Կասկածին

   Երկու  անառակ  եղբայրներէն  օձիք  կը թօթուէին, թէ՛ իրենց ծնողքը  եւ  թէ՛  թաղեցիները: Ճարահատ, տղաքը յանձնեցին թաղին քահանային. որպէսզի  քիչ մը խրատէ զիրենք:

« Աստուծ   ո՞ւր  է». հարց  կու տայ քահանան:  Երկու  եղբայր  շուտով  կը փախչին  Եկեղեցիէն  եւ  կը պահուըտին  իրենց   տան  ածխանոցին  մէջ: Պզտիկը  հարց կու տայ  եղբօրը  թէ  ինչո՞ւ  կը  պահուըտին. 

   «Լռէ՛ կ’ըսէ  եղբայրը- չլսեցի՞ր, Աստուած  կորսուեր է. ա՛յդ  ալ մեզմէ  կը  կասկածին   եւ  մեծ պատիժ  մը  պիտի  տան»: