\

Շա՞տ Կը Սիրես

aa043654.jpg 

     

Շա՞տ Կը  Սիրես

        Ծոցուոր կին մը, կը պտտէր  հանրային  պարտէզին մէջ. փոքրիկ տղայ մը մօտեցաւ իրեն  ու  հարցուց  հետաքրքիր. 

    Ինչո՞ւ   այսքան  ուռած  է  քու  փորդ:

   -Հոն  է  իմ  զաւակս,  մայր  պիտի  ըլլամ: 

  – Շա՞տ  կը սիրես  քու  զաւակդ:  

 – Այո, բայց  ինչո՞ւ…: 

   -Քանի որ շատ կը սիրես,  ինչո՞ւ  չես  արտօներ  որպէսզի  մեզի  հետ  խաղայ…: