\

Շնիկին Օգուտներէն Մին

4955533.gif    Գիտէ՞ք թէ  շուն մը իր տիրոջ առողջութեան ի՞նչպէս կը նպաստէ. Երբ ամէն օր իր տէրը, շունը պտոյտի կը տանի՝ ամբողջ տարին 1072 Քմ  ճամբայ կը կտրէ: Իսկտ եթէ իր տէրը 365  օր  մարզանք ընէր, միմիայն  700 Քմ ճամբայ կտրած պիտի ըլլար: