\

Որբ Մնացին

250px-hannabarberagroup.jpg   

 «Հաննա  Պարպարա Ընկերութեան»,  երկրորդ  բաժնեկիցն ալ մահացաւ. Ժոսէֆ  Պարպարան որ  95  տարեկան  էր որբ ձգեց  «Ֆլինթսդոնէս »ն, «Սքուպի Տօօ»ն, «Եօկկի Պէար »ն,«Թօմ Ժէրրի»ն եւայլ  գծաժապաւէններու  հերոսները:Իր բաժնեկիցներէն «Վիլիըմ Հաննա»ն ալ  2001  ին  մահացած էր արդէն: