\

Չ'արժեր

cawtyjgd.jpgcaup4bcn.jpg

Չ’արժեր     

 Երկու  հաւեր  հաւկթավաճառին  առջեւէն  կ’անցնէին, մէկը  հպարտ կեցուածքով  հարցուց  միւսին.

 -Կը տեսնե՞ս  սա  խոշորները, որոնք 20 դրամ կ’արժեն. անոնք ես ածեցի:

   -Սա՛  պզտիկները, որոնք  19 դրամ կ’արժեն, անոնք ալ ես ածեցի. պատախանեց միւսը:

 -Ինչո՞ւ  քիչ մը խոշոր չես ածեր. հարցուց  հպարտ հաւը:

 -Իմ  աքլորս կը’սէ  թէ՝  « 1 դրամ տարբերութեան համար չ’արժեր պատռտուիս»…

caix0fcd.jpgimages2.jpg