\

Պատուիրան Չէ՛...

4946071.gif            4948688.gif                    4948957.gif

    

Անգլիացի  գիտնականներուն համաձայն երջանիկ ու խաղաղ  ապրելու համար.

ա) Առակներ  սորոուեցէք  եւ  ձեր ընկերներուն պատմեցէ՛ք:

բ) Քահ-քահ  նետելու համար մի վախնաք. որպէսզի ձեր ստամոքսը  եւ սիրտը առողջ մնան:

գ) Ձեր ընտանիքին հետ մտերիմ զրոյցներ ունեցէ՛ք. միատեղ ճաշեցէ՛ք  եւ  ճաշի պահուն հեռատեսիլը գոց  պահեցէ՛ք:

դ) Լաւ պատահարներ խորհեցէ՛ք ու ժպտեցէ՛ք:

ե) Պարզ կարկանդակներ պատրաստեցէք ձեր ընկերներուն համար.մէկտեղուեցէ՛ք եւ զիրար մտիկ ընելով խօսակցեցէք՛ք:

զ) Տարեցներուն ժամանակ յատկացուցէ՛ք  անոնց  փորձարութիւններէն օգուտ քաղեցէ՛ք:

է) Անմիջական դարմանումներու կիրարկումները սորվեցէ՛ք: Կ’ուգայ օր մը, որ փրկէք մէկու մը կեանքը:

ը) Համակարգիչը չափաւոր գործածեցէ՛ք.որպէսզի ձեր առողջութեան չվնասէ եւ ձեզի առանձնութեան չմատնէ:

թ) Մարմնի մաքրութեան կարեւորութիւն տուէ՛ք:

ժ) Ընտանի կենդանիներուն օգնական եղէ՛ք:

ի) Բամբասանքը՝ ժամանակի եւ էնէրժիի կորուստ է. ո՛չ  ոք օգուտ կը քաղէ անկէ: Նոր գիտելիքներ սորվեցէ՛ք ու ձեր ընկերներուն փոխանցեցէ՛ք:

27 copy