\

Սահնակը Ի՞նչպէս Սորվեցան Մուկերը

2.jpg 

              «Քիւրլի» անուն մուկը, Աւստրալիոյ ջուրերուն մէջ երբ սահնակ կ’ընէր իր ընկերներէն «Հէրի» , «Շոբցիչ» եւ «Պիւնսն» ի հետ, ժողովուրդը զարմանքի մատնեց:

   Մուկերուն  տէրը Շայն Վիլմորդ իր տան լականին մէջ կրթած ու դաստիարակած էր զանոնք: