\

Գծենք,Կտրենք , Միացնենք , Խաղանք

Այլ ձեռական աշխատութիւններ...